2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 106

:. Kostas Biliūnas
       Viešoji įstaiga "Architektūros fondas", Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Krinčino bažnyčia: fenomenologinis žvilgsnis į vėlyvojo baroko architektūrą

Straipsnyje pasitelkus Christiano Norberg-Schulzo pasiūlytą fenomenologinę tyrimų prieigą aptariami 1781 m. Krinčine pastatytos vėlyvojo baroko Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios architektūros aspektai bei jų santykis su kraštovaizdžiu ir vietovės ypatumais. Pastato vizualios ir erdvinės raiškos bruožai itin atsiskleidžia teritorijai būdingame žemumos kraštovaizdyje. Žemumoje iškilusios bažnyčios architektūroje itin reikšmingą vaidmenį atlieka horizontalaus ritmo ir vertikalios traukos susijungimas, per kurį žmogaus įsikūrimui nepatrauklioje aplinkoje šis pastatas įgauna „vietos menui“ būdingų savybių. Krinčino bažnyčia atsiskleidžia kaip dangiškos orientacijos struktūra.

 

Raktažodžiai: Krinčino bažnyčia, bokštai, vėlyvasis barokas, architektūros fenomenologija

https://doi.org/10.24101/logos.2021.22

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu