2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 106

:. Algirdas Fediajevas
       Vilniaus universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Dievo mirties teologija kaip emancipacinis mąstymas

Straipsnyje nagrinėjama Dievo mirties teologija kaip šiuolaikiniame kultūriniame kontekste aktualus emancipacinio mąstymo būdas. Akcentuodama krikščioniškosios žinios istoriškumą, Dievo mirties teologija atsiremia į prielaidas apie šiuolaikinio pasaulio "nereligiškumą“. Viena vertus, ji siekia aiškinti krikščioniškąją žinią be religinių priemaišų, kita vertus, teigia, kad transcendencijos ir bet kokios netarpiškos duotybės neigimas, istoriškumas ir eschatologinė orientacija į ateitį yra krikščionybės esmė. Esamą kultūrinę situaciją laikant dar viena duotybe, šių teologų skelbiamą žinią galima suvokti kaip tokią, kuri siūlo neigti esamą status quo negrįžtant nei į ankstesnes mąstymo ir buvimo formas, nei užsidarant aistoriniame kiaute.

 

Raktažodžiai: Dievo mirties teologija, krikščionybė, transcendencija, emancipacija, neigimas

https://doi.org/10.24101/logos.2021.05

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu