2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 106

:. Gintaras Kabelka
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Mokslo ir technikos revoliucijos interpretacijos Lietuvoje sovietmečiu

Straipsnyje analizuojamos mokslo ir technikos revoliucijos (MTR) interpretacijos sovietmečio Lietuvos filosofijoje. Rekonstruojama šios problemos aiškinimo oficialioji ideologinė schema, glaustai apibūdinami esminiai jos aspektai: mokslo virtimo gamybine jėga tezė ir jos raida, skirtingų visuomeninių ekonominių formacijų radikali perskyra, mokslo socialinis ir episteminis statusas. Aptariamos MTR problematikos populiarumo ir reikšmingumo sovietiniame marksizme priežastys. Atskleidžiama MTR interpretacijų įvairovė Lietuvoje sovietmečiu. Konstatuojama, kad greta istorinio materializmo ideologinę schemą iliustruojančių darbų Lietuvoje būta ir šios schemos kritinių refleksijų (J. Minkevičius, B. Kuzmickas, V. Žemaitis, B. Černienė), savitai (dažnai netgi priešingai oficialiosioms dogmoms) traktuojančių MTR poveikį mokslui, kultūrai, dorovei ir žmogaus dvasingumui.

 

Raktažodžiai: Lietuvos filosofija, sovietinis laikotarpis, marksizmas, mokslo ir technikos revoliucija, istorinis materializmas

https://doi.org/10.24101/logos.2021.07

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu