2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 106

:. Igor Korolyov
       Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ukraina

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Ekolingvistinės formos: natūraliosios ir socialinės dominantės

Straipsnyje siūloma nauja kalbos filosofijos ekolingvistinė samprata nagrinėjama ontologiniu ir epistemologiniu požiūriu. Dėmesio centre yra natūralių ir socialinių kalbos bei šnekos dominančių proporcija. Analizuojamos dominantės daugiakultūriniame Europos ir pasaulio tęstinume funkcionuoja kaip daugiamatį ryšį su aplinka (visuomene) turinčios ekolingvistinės formos. Ši koreliacija siejama ir su dominančių biologinėmis (natūraliosiomis) savybėmis, kurios, kalbant apie žmoniją, yra universalios, ir su jų specifinėmis socialinėmis savybėmis, kurios įgyjamos istorinės raidos metu ir kurios veikia kalbinės ir kultūrinės tapatybės bei savęs identifikavimo formavimąsi ir išsaugojimą.

 

Raktažodžiai: ekolingvistinė forma, kalbos ekologija, natūraliosios kalbos dominantės, socialinės kalbos dominantės

https://doi.org/10.24101/logos.2021.11

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu