2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 106

:. Remigijus Oželis
       Klaipėdos universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Mariologija kunigo Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos pamoksluose

Minint 250-ąsias gimimo metines 2021 m. paskelbti Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos (1771–1849) metais. J. A. Pabrėža – kunigas, pranciškonas, mokslininkas, botanikas, pedagogas, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvis, žemaičių raštijos veikėjas ir mokslo terminų kūrėjas, bibliofilas, profesionalus pamokslininkas. Kun. J. A. Pabrėža atsakingai ruošdavosi pamokslams, parinkdavo tuo metu aktualią temą, atsižvelgdavo į klausytojų mentalitetą. Pats sudarė savo pamokslų rinkinius ir juos suskirstė pagal temas. Šio straipsnio objektu pasirinkta mariologija kun. J. A. Pabrėžos pamokslų rinkinyje Pamokslai vairingose materijose. J. A. Pabrėžos pamoksluose šalia būtino kristocentizmo itin daug vietos skiriama marijiniškumui. Orientuodamasis į išganymo skelbimą per Jėzų Kristų ir Jėzuje Kristuje, pamokslininkas šį skelbimą susieja su Švenčiausios Mergelės Marijos vaidmens akcentavimu išganymo istorijoje.

 

Raktažodžiai: Jurgis Ambroziejus Pabrėža, pamokslai, Švenčiausioji Mergelė Marija, mariologija

https://doi.org/10.24101/logos.2021.21

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu