2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 106

:. Vytautas Rubavičius
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Civilizacijos daugiacentriame globalizuotame pasaulyje

Pasaulis išgyvena nepaprastai sparčios kaitos metą, kuris pažymėtas vis didėjančiu visas gyvenimo sritis apimančiu neapibrėžtumu, įvairiuose regionuose gausėjančiais karinių konfliktų židiniais, antropoceninių iššūkių išplitimu. Stebimas globalizacijos vyksmų persistygavimas ryškėjant įvairialypėms heterogenizacinėms tendencijoms, kurias skatina didžiųjų geopolitinių galių karinės ir ekonominės varžytuvės, išplintantys prekybiniai karai, pandemijos nulemti valstybių santykių pokyčiai. Tam tikroje kaitos sumaištyje ryškėja civilizacinių tyrinėjimų banga, savaip atsiliepianti į globalizacinės heterogenizacijos vyksmus ir geopolitinius poslinkius, kuriuose vis svarbesnis tampa civilizacinio tapatumo ir civilizacinės vaizduotės vaidmuo. Straipsnyje gvildenami įvairūs civilizacijos sampratos bei civilizacinės vaizduotės aspektai ir teigiama, kad dabartinėje geopolitikoje ir valstybių santykiuose didėja civilizacijos supratimo bei civilizacinės vaizduotės reikšmė vis labiau įsitvirtinant civilizacinio pobūdžio daugiacentrio bei daugiapolio pasaulio vaizdiniui.

 

Raktažodžiai: civilizacija, daugiacentris pasaulis, kolonizacija, globalizacija, modernybė, „teorija iš Pietų“

https://doi.org/10.24101/logos.2021.08

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu