2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 106

:. Rimas Skinkaitis
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Moterų diakonystė – biblinė ir istorinė perspektyvos

Popiežiui Pranciškui įsteigus komisiją moterų diakonato galimybėms ištirti, straipsnyje analizuojami moterų diakonato atvejai Šventajame Rašte. Vėliau, pasitelkiant istorinius šaltinius, gilinamasi į moterų diakonato praktiką pirmaisiais krikščionybės amžiais, pradedant nuo jų šventimų, padėties krikščionių bendruomenėse ir baigiant jų tarnystės specifika tiek Rytų, tiek Vakarų Bažnyčių tradicijose.

 

Raktažodžiai: moterų diakonatas, moterys, tarnystė, šventimai, Rytų Bažnyčia

https://doi.org/10.24101/logos.2021.20

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu