2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 106

:. Nerijus Stasiulis
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Aristotelio filosofijos struktūra M. Heideggerio mąstyme

Straipsnis skirtas nusakyti Martino Heideggerio mąstymo ir Aristotelio filosofijos santykio pagrindinius bruožus. Heideggeris Aristotelio tekstuose randa prezencijos kaip išslaptinimo mąstymo pavyzdį. Aristotelio ir Antifono ginčo struktūra tampa paradigma Heideggerio ir René Descartes’o sampratų ginčo santykiui. Ši paradigma yra praturtinama būties istorijos dimensijos. Tiek per karteziškąją filosofiją susiformavęs nūnai atsiskleidęs būties likimas, tiek naujo būties mąstymo galimybė kildinama iš Aristotelio filosofijos, tiksliau – iš dvejopos galimybės perskaityti jos struktūrą. Naujas būties mąstymas siejamas būtent su prezencijos kaip išslaptinimo mąstymu, sutampančiu su eigentlich būtimi. Haidegeriškai-aristoteliškoje filosofijoje jos pačios santykis su karteziškąja paradigma suprantamas perimant graikiškosios skirties tarp alētheia ir pseudos struktūrą.

 

Raktažodžiai: Aristotelis, autentiška būtis, Descartes‘as, Heideggeris, prezencija

https://doi.org/10.24101/logos.2021.01

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu