2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 106

:. Aivaras Stepukonis
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Immanuelio Kanto atsakymas į klausimą „Kas yra Apšvieta?“

Straipsnyje, išskleidus istorinį kultūrinį kontekstą, filosofiškai aiškinama Immanuelio Kanto Apšvietos samprata. XVIII a. Europos kraštuose žymėjo absoliutinių monarchijų zenitą, lydėtą naujų socialinių, ekonominių ir technologinių sąlygų, o kartu ir naujos intelektinės kultūros, modernėjančiose Senojo Žemyno visuomenėse per sparčiai steigiamų mokyklų ir akademijų tinklą skiepijusios savarankišką kritinę mąstyseną. Apšvietos klausimą Kantas formulavo būtent šioje semantinėje aplinkoje. Straipsnyje išryškinami individualusis ir visuomeninis kantiškosios Apšvietos sampratos pjūviai, pabrėžiant jų argumentinę priklausomybę nuo analitinės skirties tarp viešo ir privataus protavimo būdų. Apšvietą Kantas suvokė kaip laipsnišką tiek individo, tiek visuomenės pažangą visapusiškiau įvaldant racionaliąsias žmogaus gebas, ypač jų taikymą viešajame gyvenime. Filosofo įžvalgos dabartinei visuomenei aktualios ne mažiau nei anuometinei.

 

Raktažodžiai: Immanuel Kant, Apšvieta, XVIII amžius, intelektinė kultūra, Europa

https://doi.org/10.24101/logos.2021.02

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu