2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 106

:. Oleh Tyshchenko
       Trnavos Šv. Kirilo ir Metodijaus universitetas, Slovakija

Kultūra

 

Santrauka

Nesantuokinio vaiko sąvoka naiviame pasaulyje: kalbos pažinimo ir etnokultūriniai aspektai

Straipsnyje modeliuojama sąvoka „nesantuokinis vaikas“ rusų, čekų ir slovakų kalbomis lyginant su anglų kalba. Remiantis slavų kalbų etnolingvistika, kognityvine semantika ir kultūros antropologija, rekonstruojamas sąvokos „nesantuokinis vaikas“ epistemologinis sluoksnis. Analizuojami sąvokos vertinamasis, vaizdinis ir metaforinis komponentai, kurie pateikiami tarmišku ir regioniniu frazeminiu lyginamų kalbų aspektu. Iš dalies ši sąvoka tiriama ir remiantis literatūriniais tekstais (atsižvelgiant į dabartinės rusų kalbos žodyno tekstyną). Tyrimas atskleidė antrinės figūrinės nominacijos principus ir struktūrinius bei semantinius modelius, aptinkamus frazeologiniuose eufemizmuose FIND + PHYTONYM LOCUS, FIND (BE BORN) + UNCLEAN PLACE, BRING + ARTIFACT (SUBJECT, PLACE), SUDDENLY APPEAR FROM. Straipsnyje taip pat analizuojamos sąvokos, stereotipai ir įsitikinimai, kurie veikia kaip mentalinės-simbolinės kultūros nominacijos koreliatai.

 

Raktažodžiai: nesantuokinis vaikas, idiomatinė frazė, tikėjimas, naivus požiūris į pasaulį, struktūrinis ir semantinis modelis

https://doi.org/10.24101/logos.2021.18

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu