2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 106

:. Rūta Marija Vabalaitė
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Filosofijos paskirties samprata Juozapo Goluchovskio traktatuose

Tęsdami Juozapo Goluchovskio, lenkų kilmės filosofo, kuris XIX a. pradžioje trumpai dėstė Vilniaus universitete, idėjų analizę, šiame straipsnyje nagrinėjame jo filosofijos paskirties sampratą, susiklostančią jo traktatuose: „Požiūris į matematikos įtaką žmogaus išsilavinimui“, „Filosofijos reikšmė ištisų tautų ir atskirų individų gyvenime“ ir pateiktame Vilniaus universiteto paskelbtam konkursui filosofijos profesoriaus etatui užimti. Palyginame Friedricho Schellingo ir mūsų autoriaus idėjas, aptariame Goluchovskio įsitikinimus apie filosofijos santykius su religija ir mokslu, rekonstruojame argumentus, kodėl tiesioginės naudos neduodanti filosofija yra reikšminga ir net būtina visuomenei.

 

Raktažodžiai: Goluchovskis, Schellingas, filosofijos samprata, gyvenimas, amžinasis būties pradas

https://doi.org/10.24101/logos.2021.03

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu