2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 106

:. Juozas Valčiukas
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Aktualioji tema

 

Santrauka

Teisė į akademinę laisvę ir jos samprata

Demokratinė visuomenė neįsivaizduojama be laisvo mokslo, tyrimų ir universiteto. Teisė į akademinę laisvę yra fundamentali demokratinė teisė. Nors ji užtikrinama nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų, šiandien ši fundamentali teisė susiduria su beprecedenčiais iššūkiais ir kai kuriose valstybėse patiria vis didėjantį spaudimą. Šis straipsnis kviečia pažvelgti į pačią akademinės laisvės esmę. Straipsnio tikslas yra pažvelgti į akademinės laisvės sąvoką, išanalizuoti teisės į akademinę laisvę sampratą bandant išgryninti jos turinį, tarpusavyje susijusias dimensijas ir santykį su kitomis teisėmis. Teisė į akademinę laisvę kaip asmeninė ir institucinė teisė nagrinėjama remiantis naujausia tarptautinių teismų praktika. Be to, itin daug dėmesio straipsnyje skiriama akademikų teisei dalyvauti viešosiose diskusijose už universiteto ribų, kas laikytina sudedamąja teisės į akademinę laisvę dalimi.

 

Raktažodžiai: akademinė laisvė, teisė į akademinę laisvę, saviraiškos laisvė, Konstitucija, universitetas

https://doi.org/10.24101/logos.2021.12

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu