2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 106

:. Roman Vasko
       Kijevo nacionalinis lingvistikos universitetas, Ukraina

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Egzistencijos kilmės žemėje hipotezių harmonizavimo idėja: racionalumo pradžia – žmogus ir jo kalba

Straipsnyje gvildenama idėja, kad egzistuoja galimybė harmonizuoti hipotezes apie gyvybės Žemėje kilmę, žmogų ir jo kalbą, kurios galėtų tapti nauja pasaulinio mokslo kryptimi. Kartu ši prielaida laikoma tikėtina, bet ne kategoriška, galinti pretenduoti į revoliucines išvadas. Tuo tikslu straipsnyje sintezuojami pagrindiniai hipotezių apie gyvybės kilmę planetoje argumentai, kurie tapo garsiausi ir populiariausi net tarp ,,žmonijos“ istorija besidominčių mėgėjų. Atsižvelgiant į naujausius įvairių mokslų duomenis, trumpai aptariami pagrindiniai ir vis dar neišspręsti klausimai dėl šiuolaikinio žmogaus evoliucinio vystymosi kelių. Nagrinėjamos paralelės tarp pagrindinių hipotezių apie gyvybės Žemėje kilmę, apie žmogų kaip antropinę rūšį ir žmogų, kuriam būdingi kognityviniai bei komunikaciniai gebėjimai. Daroma išvada, kad nors straipsnyje pateiktas hipotezes apie gyvybės Žemėje kilmę ir protingojo racionalaus pradmens susiformavimą chronologiškai skiria milžiniškas laiko nuotolis, šių hipotezių harmonizavimas ir tolesnė diskusija yra perspektyvi.

 

Raktažodžiai: harmonizavimas, hipotezės, gyvybės kilmė, antropoidas, kognityviniai ir komunikaciniai gebėjimai

https://doi.org/10.24101/logos.2021.09

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu