2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 106

:. Indrė Vitkuvienė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Missio Inter Gentes migrantų pastoracijoje

Migracijos fenomenas iškelia poreikį iš naujo reflektuoti Bažnyčios misijos pasaulyje suvokimą, kuris Visuotiniame Vatikano II susirinkime apibrėžtas kaip missio ad gentes. Remiantis migracijos teologijos tyrėjų darbais analizuojamas pastoracijos tarp migrantų vaidmuo, kurį galima apibūdinti kaip perėjimą nuo ad gentes į inter gentes sampratą. Straipsnyje autorė nagrinėja sąvokos missio inter gentes ištakas Šv. Rašte: Jėzaus susitikimo su samariete prie šulinio pasakojime. Remiantis Apreiškimu išskiriami galimi keturi inter gentes taikymo etapai: susitikimas svetingumo plotmėje, atjauta ir empatija, skelbimas per liudijimą, evangelizacija per buvimą tarp žmonių. Etapai pateikiami kaip galimo pritaikomumo migrantų pastoracijoje aspektai remiantis pop. Pranciškaus veiksmais: priimti, apginti, skatinti, integruoti.

 

Raktažodžiai: missio inter gentes, missio ad gentes, pastoracija, teologija, Bažnyčios misija

https://doi.org/10.24101/logos.2021.23

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu