2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

:. Lukas Alsys
       Kauno kolegija, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Uždaviniai ir viršuždaviniai vaidyboje socialistinio realizmo metu

Straipsnyje pateikiamos naujos įžvalgos dėl Konstantino Stanislavskio plėtotos aktorių rengimo metodologijos principų sąsajos su socialistinio realizmo kryptimi, egzistavusia Sovietų sąjungoje. Straipsnyje tiriama, ko buvo reikalaujama iš aktorių jiems kuriant vaidmenis; analizuojama, kodėl K. Stanislavskio sistema buvo pasirinkta kaip pagrindinė metodologinė prieiga, o socrealistinės vaidybos bruožai atskleidžiami analizuojant ankstyvojo sovietmečio vaidmenis, sukurtus Lietuvos teatrų scenose.

 

Raktažodžiai: Stanislavskis, socialistinis realizmas, vaidyba, diskursas, propaganda, istorijos revizionismas

https://doi.org/10.24101/logos.2021.46

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu