2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

:. Antanas Andrijauskas
       Vilniaus dailės akademija, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Flammariono idėjų atspindžiai Čiurlionio estetikoje ir tapyboje

Straipsnis skirtas išryškinti prancūzų astronomijos populiarintojo Flammariono veikalų ir graviūrų poveikį Čiurlionio estetikos ir tapybinių vaizdinių pasaulio savitumui. Jo pradžioje glaustai aptariamas Flammariono kūrybinės veiklos laukas, jo teorijų sąsajos su ezoteriniais teosofijos ir okultizmo mokymais. Toliau aptariamas Čiurlionio susidomėjimas Flammariono idėjomis ir įvairiais astronomijos, kosmografijos, civilizacijos istorijos, religijos ir meno istorijos kompendiumais. Analizuojant Čiurlionio estetinius interesus ir tapybinį palikimą, daugiausia dėmesio sutelkiama į kosminės temos plėtotę įvairiais jo tapybinės evoliucijos tarpsniais. Detaliai lyginamuoju aspektu aptariamos Flammariono ir Čiurlionio Visatos sandaros, Saulės sistemos, Marso bei kitų planetų nežemiškų civilizacijų gyvybės formų vizijos, jų idėjų bei meninių vaizdinių sistemų panašumai. Itin daug dėmesio skiriama ezoterinių teosofinių ir okultinių idėjų sklaidos analizei Flammariono knygose ir Čiurlionio vėlyvuosiuose, greta „sonatinio“ periodo išsiskleidusiuose vadinamosios „metafizinės tapybos“ kūriniuose, kuriuose į pirmą vietą iškyla ezoterinių mokymų paveikti egzotiškų civilizacijų vaizdiniai.

 

Raktažodžiai: Čiurlionis, Flammarionas, estetika, ezoterizmas, teosofija, okultizmas, Lietuvos dailė

https://doi.org/10.24101/logos.2021.37

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu