2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

:. Rolandas Bartkus
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Juokų krėtimas: šmaikštumas ar pašaipumas?

Straipsnyje svarstomi juokų krėtimo etikos klausimai: juokavimo legalumas ir padorumas juokaujant – juokų krėtimo ribos, juoko sąsajos su malonumu, sumanumu, santūrumu, drovumu, kvailumu, puikybe, ištvirkimu. Pasitelkus Aristotelio vidurio taisyklę, atskleidžiami humoro stygiaus ir pertekliaus poliai. Saikingas, subtilus juokavimas (šmaikštumas) laikomas dorybe, o kaip vertinti kandžią ironiją ar kandų sarkazmą? Ar pašaipoje visuomet glūdi piktdžiuga, ar drovumas išreiškia padorumą? Vertybių ir dorybių sąveikos kontekstuose tikrinant padorumo turinį, išryškėja, kad susivaldymas, kylantis iš baimės, gėdos ar nesugebėjimo, nėra padorumas ar dorybė. Geri dalykai randasi tik iš gero prado. Subtilus ir kilniaširdis žmogus pats sau yra įstatymas: visa tokio žmogaus vidinė struktūra ir juokavimo kultūra reprezentuoja padorumą.

 

Raktažodžiai: juokavimas, šmaikštumas, pašaipa, malonumas, padorumas

https://doi.org/10.24101/logos.2021.30

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu