2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

:. Edgaras Bolšakovas
       Vilniaus universitetas, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Vaizdinio-laiko transformacija sovietiniame Lietuvos kine

Straipsnyje įrodinėjama, kad šiuolaikiniuose kino filosofijos tyrimuose atsirandanti tendencija politizuoti Gilleso Deleuze’o kinui skirtus konceptus – vaizdinį-judėjimą ir vaizdinį-laiką, dažnai remiasi nereflektuota prielaida apie du skirtingus politinius tapatumus ir iš jų konfrontacijos atsirandantį politinį žinojimą. Ginama tezė, jog vaizdinio-laiko kinas gali steigti politinį žinojimą. Tačiau eksplicitiškai nesuderinus bet kokį tapatumą neigiančių vaizdinio-laiko klastojimo galių ir tuo pačiu metu steigiamo politinio žinojimo, tyrimai, rekonstruojantys vaizdinio-laiko kine esantį politiškumą, prieštarauja Deleuze’o filosofijos visumai. Tezė argumentuojama kritiškai pateikiant vaizdinio-laiko politizavimo prielaidas, sintezuojant vaizdinį-laiką su vaizdiniu-judėjimu ir pasiūlant naują vaizdinio-laiko rūšį – vaizdinį-kairos. Galiausiai vaizdinio-kairos funkcionavimas lokalizuojamas filme Vienos dienos kronika (1963), taip prieštaraujant pastaruoju metu Lietuvoje populiarėjantiems teiginiams, kad sovietmečio menininkų kūryboje absoliučiai nebūta politinės rezistencijos.

 

Raktažodžiai: Gilles Deleuze, vaizdinys-laikas, vaizdinys-judėjimas, mažasis kinas, sovietinis Lietuvos kinas

https://doi.org/10.24101/logos.2021.47

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu