2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

:. Ieva Deviatnikovaitė
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

„Logos“ atmintis

 

Šimtieji leidimo metai


Santrauka

Pirmieji žurnalo „Logos“ numeriai (1921 ir 1990 m.): istorija, temos, autoriai

Žurnalas „Logos“ tarpukario Lietuvoje buvo spausdinamas nuo 1921 iki 1938 m. Žurnalo leidimas buvo atnaujintas 1990 m. Tarpukario Lietuvoje iš viso išėjo trisdešimt trys, o nuo 1990 iki 2021 m. – šimtas šeši numeriai. Taigi švenčiant žurnalo gyvavimo šimtmetį iš viso buvo išleisti šimtas trisdešimt devyni numeriai.
Tarpukario laikotarpiu žurnale „Logos“ savo darbus skelbė per trisdešimt autorių, nuo 1990 m. jame mokslinius tyrinėjimus skelbia šimtai autorių iš Lietuvos ir kitų valstybių. Nuo 1921 m. žurnalo redaktoriumi buvo Nepriklausomybės akto signataras Pranas Dovydaitis, o nuo 1990 m. žurnalo vyriausiosios redaktorės pareigas eina Klaipėdos universiteto profesorė Dalia Marija Stančienė.
Nuo 1921 iki 1923 m. žurnalas „Logos“ buvo leidžiamas privačia iniciatyva. Laikraštį leido Filosofijos mėgėjų būrelis. Vėliau žurnalas tapo Lietuvos universiteto Teologijos-Filosofijos fakulteto leidiniu. Nuo 1990 m. iki šiol žurnalas leidžiamas privačia iniciatyva. Straipsnyje aptariami pirmųjų žurnalo „Logos“ numerių 1921 m. ir 1990 m. išleidimo kontekstas, autorių gyvenimai ir likimai, lakoniškai aptariamos žurnale gvildenamos temos.
Atliekant tyrimą naudotasi istoriniu, lyginamuoju, analitiniu metodais.

 

Raktažodžiai: Logos, vyriausiasis redaktorius, filosofija

https://doi.org/10.24101/logos.2021.24

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu