2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

:. Svitlana Grytsenko
       Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ukraina

Kultūra

 

Santrauka

Kalba kaip kaupimo priemonė ir kultūros reprezentavimo forma

Straipsnyje nagrinėjama kalbos raidos priklausomybė nuo nuolatos judančios ir save teigiančios dvasinės bei materialinės kultūros pokyčių. Ši priklausomybė reguliuoja socialinę patirtį, neša praeities aidą ir formuoja kalbos skleidėjo būsimą pasaulėžiūrą. Pabrėžiama, kad kiekviena nacionalinė kultūra vystosi pagal išsibarstymo ir suartėjimo dėsnius, kurie leidžia dalintis laimėjimais su kitomis tautomis arba kurti savarankiškai, nepriklausomai viena nuo kitos. Sudėtingais ir tarpusavyje susijusiais būdais kalba kaupia įvairių žmonių kultūros sferų laimėjimus. Kalbos žodyno dinamikos priklausomybė nuo materialinės ir dvasinės kultūros pokyčių – akivaizdi. Vis dėlto ji kartais veda prie klaidingo apibendrinimo, kad bet kokie ekstralingvinės tikrovės pokyčiai skatina kalbos pokyčius. Tačiau kultūra ne visada verbalizuojasi. Yra nedideli kultūros fragmentai, kurie nėra įvardijami kalba, t. y. dalis praktinio ir intelektinio individo paveldo išlieka neverbalizuota, nes tai kolektyvinė patirtis ar kolektyvinės patirties fragmentai, kurie nėra svarbūs visuomenei.
Tyrime pateikiamas išsamus, tikslus ir patikimas ekstralingvistinės tikrovės istorijos paveikslas atsižvelgiant į skirtingų diachroninių sekcijų pokyčius, nes kultūros dominačių pokyčiai yra ekstralingvistinės tikrovės žymekliai.

 

Raktažodžiai: kultūrinė dominantė, kalbos dinamika, verbalizacija, kalbų kontaktai, skoliniai, kalba recipentė

https://doi.org/10.24101/logos.2021.41

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu