2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

:. Igor Korolyov
       Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ukraina

Mokslinė mintis

 

Prano Dovydaičio premijai


Santrauka

Nacionalinės vertybinės orientacijos kaip kalbinės sąmonės formantai

Straipsnyje pateikiamas naujas kalbos filosofijoje požiūris į nacionalines vertybines orientacijas kaip į įkalbinės sąmonės formantus/komponentus. Vertybinės dominantės nagrinėjamos pažintiniu-semiotiniu požiūriu, būtent atsižvelgiant į jų santykį su komunikacinės vertės ir kalbinio-kultūrinio kodo sąvokomis. Atskirai nagrinėjama komunikacinių vertybių įtaka formuojantis tautinės kalbos sąmonės dominantėms, turinčioms atitinkamą ženklų pobūdį ir funkcinį potencialą. Kognityvinės semiotikos metodologiniu pagrindu keliama idėja apie kolektyvinės/individualios kalbos sąmonės sąlygiškumą semiotizuojant nacionalines vertybines orientacijas. Šie procesai determinuoja nacionalinio komunikacinio elgesio, kuris formuoja diskursyvią tam tikros kalbinės kultūros erdvę, vertybines dominantes.

 

Raktažodžiai: kognityvinė semiotika, kalbinė sąmonė, nacionalinės vertybinės orientacijos, lingvokultūrinis kodas

https://doi.org/10.24101/logos.2021.26

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu