2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

:. Saulius Lileikis
       Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Jūrinės valstybės mitologizavimas: hodegetinis matmuo

Straipsnyje aptariamas jūrinės valstybės mitologizavimas atsižvelgiant į hodegetinį jo matmenį. Biblinėje protologijoje hagiografas nurodo vandenis, nes senovės semitų kosmogonijoje figūruoja pirmapradis vandenynas. Mitologinis jūros simbolizmas – kūrybinis. Jūra mitologizuojama jai suteikiant aktualias prasmes, jūrą paverčiant reikšmingu simboliu. Prigimtinis potraukis jūrai reiškiasi kaip archainė universalija. Mitologiniu kosmogoniniu ir psichoanalitiniu erotiniu lygmeniu žmogaus palankume jūrai slypi tam tikras kraujomaišos momentas. Ideologinis jūrinės valstybės mitologizavimas yra hodegetinis instrumentas. Aptarimuose pernelyg mažai reiškiasi laisvai jūrinei dvasiai būdingas kūrybiškumas, pagarba sau ir kitam. Jūrinės valstybės mitologizavimui reikia jūrinio miesto etiologinio mito, vienijančio tautą ir unifikuojančio jos vertybinius siekius. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla puoselėja hodegetiškai vertingas jūrines tradicijas. Kilnūs, prasmingi jūriniai memuarai leidžia intelektualiai mitologizuoti jūrinę valstybę.

 

Raktažodžiai: jūra, jūrinė valstybė, mitas, mitologizavimas, hodegetika

https://doi.org/10.24101/logos.2021.27

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu