2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

:. Vilmantė Liubinienė
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Aktualioji tema

 

Santrauka

Kultūrinis vertybinis iššūkis: ar gebame adaptuotis?

Straipsnyje aptariama universaliųjų vertybių raidos dinamika globalių pokyčių kontekste. Siekiant įvertinti veiksnius, lemiančius sklandesnę adaptaciją prie pakitusių aplinkos sąlygų, svarbu išsamiai analizuoti vertybių sistemas ir jų kaitą. Analizė pradedama Shalomo H. Schwartzo ir Ronaldo Ingleharto vertybinių teorijų aptarimu ir sugretinimu, pereinančiu į Lietuvos pozicijos aptarimą pasaulio Kultūrų žemėlapyje. Lietuvos pozicija šiame žemėlapyje rodo, kad tolstama nuo tradicinių vertybių, ir nors dar dominuoja materialiosios vertybės, tikėtina, kad augant individualizmo vertinimui, pamažu įsivyraus postmaterialiosios vertybės. Apžvalga baigiama tendencijų apibendrinimu, kuriuo remdamiesi galime teigti, kad įsigalint saviraiškos vertybėms, adaptacija prie kintančių sąlygų tampa sklandesnė.

 

Raktažodžiai: kultūra, vertybės, adaptacija, saviraiška

https://doi.org/10.24101/logos.2021.32

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu