2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

:. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Oksfordo miesto tapatybė: Gegužės dienos šventės atvejis

Straipsnyje analizuojama Oksfordo miesto tapatybė pasitelkus Gegužės dienos šventės atvejį Oksforde. Aptariama miesto vaizdinio sąvoka, remiantis K. Lyncho ir A. Reedo teorinėmis įžvalgomis bei fenomenologine prieiga. Darbas paremtas autorės etnografiniais lauko tyrimais, vykdytais 2012–2021 m. Straipsnyje Gegužės diena nagrinėjama kaip kalendorinė pavasario šventė, miesto kultūros šventė, Oksfordo universiteto šventė. Taigi per šiuos tris šventės aspektus išryškėja ne tik lokali Oksfordšyro grafystės ir miesto tradicija, bet ir globali akademinio universiteto gyvenimo tradicija. Miesto šventė gali tapti vieta, kur pažintis su miesto vaizdais ir žmonėmis vyksta per dialogus, vaizdinius, verbalinius ir neverbalinius simbolius, gestus, garsus ir muziką, fotografijas ir filmus. Gegužės dienos šventės stebėjimas vaikščiojant mieste, pasitelkus penkis sensorinius pojūčius, fotografijas ir archyvinės medžiagos šaltinius, pateikėjų pasakojimus padeda suvokti senąją šventės tradiciją, jos kultūrinę ir istorinę vertę šių dienų Oksfordo miesto tapatybei. Tokiu būdu miesto tapatybė gali būti atpažįstama per miesto vaizdinius, garsus, kvapus, lytėjimą, skonio receptorius, kuriuos sukuria visa miesto aplinka: kraštovaizdis, architektūrinė aplinka, šventės dalyvių veikla ir meniniai pasirodymai.

 

Raktažodžiai: Gegužės dienos šventė, Oksfordas, miestas, tapatybė, Anglija, atvejo studija

https://doi.org/10.24101/logos.2021.42

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu