2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

:. Vytautas Rubavičius
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Pirminė religinė sąmonė civilizacijų raidoje

Pastaruoju metu vis labiau pastebima tendencija įvairiais aspektais aiškintis religinės sąmonės ypatumus bei bruožus, atviriau ar užslėpčiau įtaigojant jos reikšmę ir svarbą. Ši tendencija savaip kertasi su Vakarų civilizacijos šalyse įsibėgėjusiu „demokratiniu“ religinės sąmonės marginalizavimu ir civilizacinio religinio pagrindo bei šaknų naikinimu. Autorius grįžimą prie religinės sąmonės sieja su geopolitiniais reiškiniais: civilizacinis ir imperinis paveldas vis labiau pasitelkiamas pasaulio galių varžytuvėse. Straipsnyje aptariamas religinės sąmonės ir sakralinio dvasinio kosmogoninio pasaulėvaizdžio pirminės reikšmės suvokimas, ryškėjantis senųjų civilizacijų, taip pat Lotynų Amerikos ir kitų pasaulio regionų etnologiniuose bei antropologiniuose tyrinėjimuose. Pasitelkiami dviejų senųjų civilizacinių centrų pavyzdžiai – Giobekli Tepė ir Čavino de Huantaro, išskleidžiamos ir aptariamos vis labiau etnologiniuose tyrimuose įsitvirtinančio ontologinio kosmogoninio perspektyvizmo idėjos. „Atsigręžimo“ į religinę sąmonę bei sakralinę pasaulio sąrangos plotmę aspektu svarstomas klausimas apie Vakarų civilizacijos raidos iššūkius bei perspektyvas.

 

Raktažodžiai: civilizacija, Čavinas de Huantaras, Giobekli Tepė, perspektyvizmas, religinė sąmonė, transcendencija

https://doi.org/10.24101/logos.2021.25

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu