2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

:. Dmytro Syzonov
       Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ukraina

Kultūra

 

Santrauka

Kalbos inovacijų elektroninės kartotekos kūrimo samprata (mediaekologinis aspektas)

Straipsnyje medijų ekologijos ir ekolingvistikos požiūriu analizuojamos kalbų inovacijos, kurios veikia žiniasklaidos komunikacijoje ir atspindi Ukrainos informacinę erdvę. Siūloma kalbos inovacijų elektroninės kartotekos sukūrimo koncepcija, kurią ateityje interneto portale reprezentuos kelios funkcinės charakteristikos: sritis, iš kurios inovacija pateko į masinę sąmonę, žanras, kuriame žiniasklaidos inovacija funkcionavo pirmą kartą, psicholingvistinis žymeklis (Shevchenko, Syzonov 2019), naujojo vieneto ir išvestinių naujovių, ekstralingvistinių faktorių atsiradimo laikas. Tai leistų mums kalbėti apie nuolatinį ukrainiečių kalbos leksikos ir frazeologinio fondo atnaujinimą žiniasklaidoje, nes jis įrodo šiuolaikinių kalbos procesų dinamiką. Medijų ekologijos požiūriu atliktas tyrimas ukrainiečių lingvistikoje yra novatoriškas, todėl šiuolaikiniams specialistams reikalingas platus diskusijų laukas, pagrįstas novatoriškomis tarpdisciplininio pobūdžio idėjomis.

 

Raktažodžiai: kalbų inovacijos; žiniasklaidos komunikacija; elektroninė kartoteka; žiniasklaidos lingvistika; kalbos ekologija

https://doi.org/10.24101/logos.2021.40

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu