2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

:. Juozas Valčiukas
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Teisė, kuri pasakoja istoriją

Straipsnyje įrodinėjamas teiginys, kad teisė Vakaruose ir Islame pasakoja istoriją. Pirmame skyriuje analizuojama Prancūzijos konstitucionalizmo tradicija, pasakojanti Europos demokratijos istoriją. Antrame skyriuje nagrinėjama Airijos ir Lenkijos teisė, siekiant atsakyti, kokią istoriją apie bendrą Europos moralės kursą pasakoja teisė. Toliau pereinama prie Strasbūro teismo praktikos ieškant atsakymų, kokią sąžinės laisvės istoriją pasakoja teismas. Ketvirtas skyrius skirtas Islamo tradicijai. Diskusijos objektu pasirinkta Islamo teisės doktrina ir jos pasakojama istorija. Penktame skyriuje analizuojama Tuniso teisė, kuri atspindi demokratijos visame regione kursą po Arabų pavasario. Pabaigoje pateikiamos išvados.

 

Raktažodžiai: teisė, Vakarų teisė, istorija, Islamo teisė, konstitucionalizmas, teismo praktika, teisės doktrina

https://doi.org/10.24101/logos.2021.31

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu