2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

:. Aušra Vasiliauskaitė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Atnaujinto pašvęstojo gyvenimo esmė: „Perfectae caritatis“ refleksija

Straipsnyje išryškinama pašvęstojo gyvenimo atnaujinimo esmė remiantis Vatikano Antrojo Susirinkimo dekretu ,,Perfectae Caritatis“, skirtu pritaikyti ir atnaujinti pašvęstąjį gyvenimą. Atskleidžiamas pašvęstojo gyvenimo tikslas ir Kristocentriškumas, pateikiant pašvęstojo gyvenimo sampratą, kurios analizė yra grindžiama svarbiausiais pašvęstojo gyvenimo bruožais: laiko ženklų skaitymu, atkreipiant dėmesį į įkūrėjo charizmą, naudojimu suteiktų dovanų, sekimu Kristumi vienatvėje ar vienuoliškose šeimose. Įvardijami visi pašvęstojo gyvenimo atnaujinimo vykdytojai, kurių pareiga yra tiek vidinis atgimimas, tiek ir išorinis atnaujinimas.

 

Raktažodžiai: pašvęstasis gyvenimas, refleksija, Perfectae Caritatis, atnaujinimas

https://doi.org/10.24101/logos.2021.45

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu