2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

:. Gintautas Vyšniauskas
       Klaipėdos Universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Jonas Solsberietis. Nauja biografijos versija

Straipsnyje pateikiama nauja XII a. katalikų bažnyčios veikėjo, politiko, humanisto ir pedagogo Jono Solsberiečio biografijos versija. Priešingai nei sausos akademinės biografijos, ši versija labiausiai remiasi pirminiais šaltiniais, t. y. paties Jono veikalais. Siekiama ne tik pateikti istorinius faktus, bet ir parodyti autoriaus mąstyseną, temperamentą bei charakterį, todėl apgalvotai naudojamos ilgos jo raštų citatos. Skaitytojų dėmesiui šiomis citatomis pateikiami ne tik nuvalkioti akademiniai faktai, bet ir įdomios, tolimos epochos paveikslą praturtinančios ir specifinius autoriaus būdo atskleidžiančios smulkmenos, pavyzdžiui, jo kliovimasis sveiku protu ir skeptiškas požiūris į įvairius pranašavimus ir mistiką.

 

Raktažodžiai: Jonas Solsberietis, filosofija, istorija, politika, Tomas Beketas, Henrikas II

https://doi.org/10.24101/logos.2021.29

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu