2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

:. Kęstutis Žemaitis
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Pogrindžio kunigų seminarija Lietuvoje sovietų valdžios metais: iššūkiai ir veiklos rezultai

Sovietų valdžios metais Lietuvoje Bažnyčia patyrė didžiausius savo veiklos suvaržymus. Tuo metu buvusiai vienintelei katalikų kunigų seminarijai buvo trukdoma laisvai veikti. Parapijose trūko dvasininkų. Drąsesniems kunigams ir ypač kai kurių vienuolijų vadovams imantis iniciatyvos buvo sukurta pogrindžio sąlygomis veikianti kunigų seminarija. Per jos veikimo laikotarpį buvo paruošta keliasdešimt kunigų ne tik Lietuvai, bet ir misijoms kitose Sovietų sąjungos respublikose. Ši pogrindžio kunigų seminarija tapo pasipriešinimo ateistinei valdžiai organizacija, taip pat padėjo ugdyti katalikišką dvasingumą ir palengvino oficialiosios Kauno kunigų seminarijos veiklą.

 

Raktažodžiai: pogrindžio kunigų seminarija, studijos, dvasininkai

https://doi.org/10.24101/logos.2021.44

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu