2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

:. Agnietė Žotkevičiūtė-Banevičienė
       Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Kultūrinis veiksnys šiuolaikinėje karyboje

Straipsnyje analizuojama saugumo aplinkos kaita po Šaltojo karo, lėmusi kultūrinio veiksnio svarbos karyboje didėjimą bei jo įtraukimą į karinį planavimą. Kultūrinis veiksnys atspindi bendrą minkštojo galios elemento reikšmės didėjimą dabartiniame valstybės ir karinės galios aiškinime ir gali būti siejamas su išplėstu karinių operacijų spektru. Pirmoje straipsnio dalyje analizuojama, kaip kultūrinis veiksnys šiuolaikinėje karyboje tapo karinio arsenalo dalimi ir, konkrečiai, saugumo aplinkos ir ją aiškinančių naujuosius karus apibrėžiančių paradigmų įtaka šiam pokyčiui. Antroje dalyje analizuojami kario koncepcijos pokyčiai ir kario diplomato funkcijų poreikis šiuolaikinėje karyboje, atspindintis kultūrinio veiksnio, kaip karių kultūrinių kompetencijų visumos, įsitvirtinimą ne tik moksliniame, bet ir kariniame kontekste.

 

Raktažodžiai: kultūrinis veiksnys, karių kultūrinės kompetencijos, kultūros militarizavimas, karinės paradigmos, naujieji karai.

https://doi.org/10.24101/logos.2021.43

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu