2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 108

Šimtieji leidimo metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Nerijus STASIULIS
Kūnas M. Heideggerio mąstyme

Tomas KAVALIAUSKAS
Būtis mene ir daiktuose: nuo Heideggerio ir Šliogerio iki Mačiūno „fluxus“meno filosofijos

Halyna NAIENKO
Pamokslų rinkinio „Dioptra arba pasaulyje gyvenančio žmogaus veidrodis“ filosofinės idėjos ir XVII–XVIII a. mokslinio diskurso kalba

Roma BONČKUTĖ
Herderio koncepto „Humanität“ raiška Daukanto veikale „BUDĄ Senowęs-Lëtuwiû Kalnienû ĩr Ƶámajtiû“ (1845)

Vytis VALATKA
Scholastinė logika Lietuvoje: struktūra, objektas ir forma

Aivaras STEPUKONIS
Seneka: apolitinės moralės pamokos

Rasius MAKSELIS
Plotinas ir Proklas apie mąstymo gyvenimą

Lina VIDAUSKYTĖ
Dvasinės pratybos, metaforologija ir filosofinis konsultavimas

Saulius LILEIKIS
Refleksyviosios praktikos koncepcija: jūrų lyderystės linkmė

Tomas SODEIKA
Apie filosofinę praktiką

Alla KOROLYOVA
Biosferos virsmas į noosferą: nuo sinkretinės „homo“ sąmonės iki žmogaus ir gamtos koevoliucijos

Aktualioji tema

Vytautas SINICA
Europos vienybės svarstymai XX a. pirmojoje pusėje

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie tiesą. Klausimas XV. 2 artikulas

Jonas SOLSBERIETIS
Jono Solsberiečio „Polikratikas” arba „Apie dvariškių pramogas ir filosofų užsiėmimus”

Menas

Tapyba. Menininkas Saulius Kruopis

Antanas ANDRIJAUSKAS
Rytų šviesos ir spalvų spindesio ieškojimai Sauliaus Kruopio tapyboje

Kultūra

Kristina STANKEVIČIŪTĖ
Vizualinės ironijos žanrai memuose: dekonstruojant Rožinio pudelio mados memus

Olena KRYZHKO
Ukrainos folkloro nacionalinių ir kultūrinių zoomorfinių vaizdinių realizavimo specifika

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
Administracinės teisės raida tarpukario Lietuvoje: mokslinės stažuotės

Irena DARGINAVIČIENĖ
Europos Sąjungos dokumentų vertimų variantiškumas

Igor KOROLYOV
Ukrainiečių, rusų, lietuvių ir amerikiečių nacionalinis kooperatinis komunikacinis elgesys: nuo kognicijos į diskursą

Aistė DROMANTAITĖ
Ugdomojo konsultavimo (koučingo) metodo mokslo ištakos ir nauda organizacijose

Brigita KAIRIENĖ
Kūdikių krikštas geriausių vaiko interesų požiūriu

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotoja - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu