2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 107

:. Šv.Tomas Akvinietis

 

Klasika. Vertimas

 

Svarstyti klausimai apie tiesą. Klausimas XV. 2 artikulas

Versta iš Sancti Thomae de Aquino Quaestiones disputatae de veritate, quaestio XV. Textum adaequatum Leonino 1972 edito ex plagulis de prelo emendatum ac translatum a Roberto Busa SJ in taenias magneticas denuo recognovit Enrique Alarcón atque instruxit.
Iš lotynų k. vertė Klaipėdos universiteto profesorius dr. Gintautas Vyšniauskas

 

Raktažodžiai: aukštesnysis protas, žemesnysis protas, galia, protaujančioji siela, apmąstymas, bendrasis jutimas

https://doi.org/10.24101/logos.2021.60

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu