2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 108

:. Antanas Andrijauskas
       Vilniaus dailės akademija, Lietuva

Menas

 

Santrauka

Rytų šviesos ir spalvų spindesio ieškojimai Sauliaus Kruopio tapyboje

Straipsnis skirtas vieno iškiliausių dabartinių Lietuvos spalvos ir kolorito meistrų Sauliaus Kruopio kūrybos analizei. Daugiausia dėmesio skiriama svarbiausiems jo intelektualinės ir tapybinės evoliucijos tarpsniams, santykiams su mokytojais ir įvairioms jo tapybos stilių paveikusioms įtakoms. Ypač daug dėmesio skiriama įvairiems Rytų kultūrų, pirmiausia Indijos, poveikio aspektams Kruopio pasaulėžiūroje ir kūryboje. Orientalizmo dėmuo jo kūryboje yra toks ryškus ir gilus, kad paveikė ne tik tapytojo pasaulėžiūrą, gyvenimo būdą, tačiau ir meninės kūrybos stiliaus savitumą bei spalvos fenomeno sampratą. Vėliau glaustai aptariama Kruopio kelis dešimtmečius vykdoma veikla organizuojant kasmetinius tarptautinius tapybos plenerus Nidoje, leidžiant įvairius meno leidinius. Kruopis pristatomas kaip subtilus ekspresyvios tapymo manieros, emocionalios spalvos ir kolorito siužetinių paveikslų ir lyrinių abstrakcijų meistras, kurio meistriškumas pirmiausia skleidžiasi per ekspresyvų spontaniškus pėdsakus ir faktūras paliekantį potėpį, emocinės spalvos poveikio galios išryškinimą.

 

Raktažodžiai: Saulius Kruopis, lietuvių tapyba, orientalizmas, lyrinė abstrakcija, peizažas, spalva

https://doi.org/10.24101/logos.2021.63

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu