2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 108

:. Irena Darginavičienė
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Europos Sąjungos dokumentų vertimų variantiškumas

The article considers the translation issues of EU documents. It focuses on the legal language translation techniques and the variability of syntax and lexis. The analysis is conducted on the EU texts translated from English into the Lithuanian language. Though the studied EU documents cover legal, political and economic matters, the translation process is considered as the legal translation whose linguistic features are manifested in lexicon, syntax, pragmatics and style. The translations of EU documents into Lithuanian show syntactical and lexical variability while stylistics and pragmatics of legal texts do not show marked differences. Lexical variability proves to be rather extensive.

 

Raktažodžiai: aEuropos Sąjungos dokumentai, teisinis vertimas, leksikos variantiškumas, skoliniai

https://doi.org/10.24101/logos.2021.67

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu