2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 108

:. Ieva Deviatnikovaitė
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Administracinės teisės raida tarpukario Lietuvoje: mokslinės stažuotės

Europoje administracinės teisės šaka intensyviau ėmė rutuliotis XIX a. antroje pusėje. Daugelis Europos valstybių steigė administracinius teismus, kūrė administracinių procedūrų kodeksus. Tarpukario Lietuvoje nebuvo įsteigtas nei administracinis teismas, nei priimtos administracinių procedūrų taisyklės ar Valstybės tarnybos įstatymas, Vyriausybės darbo reglamentas ir kiti svarbūs administracinės teisės aktai. Taip atsitiko ne tik todėl, kad ką tik atsikūrusi valstybė susidūrė su ekonominiais, užsienio politikos sunkumais, bet ir dėl to, kad nebuvo administracinės teisės specialistų. Teisių fakulteto personalas suvokė, kad reikalingas administracinės teisės specialistas, kuriam būtina buvo gilinti administracinės teisės žinias užsienio valstybių, kuriose administracinės teisės formavimasis jau buvo pažengęs, universitetuose. Šiame straipsnyje analizuojamos administracinės teisės studijos tarpukario Lietuvoje, mokslinės stažuotės to meto aukštojo mokslo įstaigose bei vertinami jų rezultatai. Toks tyrimas padeda suvokti ne tik Lietuvos administracinės teisės ištakas, bet ir tai, kaip administracinės teisės doktrinos plėtojosi kitose valstybėse.

 

Raktažodžiai: administracinė teisė, mokslinė stažuotė, universitetas

https://doi.org/10.24101/logos.2021.66

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu