2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 108

:. Aistė Dromantaitė
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Ugdomojo konsultavimo (koučingo) metodo mokslo ištakos ir nauda organizacijose

Šiame straipsnyje siekiama apžvelgti ugdomojo konsultavimo (koučingo) sampratą, ištakas bei esmines jo veiklos kryptis organizacijoje, pateikti ugdamojo konsultavimo metodą kaip vieną iš priemonių, padedančių gerinti darbuotojų veiklą, komunikaciją organizacijoje ir bendradarbiavimą. Globalizacijos procesai ir sparčiai tobulėjančios modernios informacijos technologijos meta organizacijoms ir pačiam darbuotojui įvairius naujus organizacinius iššūkius. Sparčiai kintantis verslas, naujausios ekonomikos, verslo, sveikatos, politikos, mokslo ir kitos tendencijos turi įtakos ir naujoms visuomenės kompetencijoms bei pasaulėžiūrai formuotis, taip pat asmens poreikiui efektyviau suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimus, o organizacijoms siekiant didesnio darbuotojų produktyvumo ir efektyvumo, socialinės atsakomybės ir kintančios elgesio ekonomikos

 

Raktažodžiai: koučingas, organizacijos efektyvumas, vadyba, žmogiškieji ištekliai

https://doi.org/10.24101/logos.2021.69

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu