2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 108

:. Igor Korolyov
       Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ukraina

Kultūra

 

Prano Dovydaičio premijai

Santrauka

Ukrainiečių, rusų, lietuvių ir amerikiečių nacionalinis kooperatinis komunikacinis elgesys: nuo kognicijos į diskursą

Straipsnyje pateikiami pagrindiniai teoriniai teiginiai ir eksperimentiniai rezultatai, kurie ukrainiečių kalba buvo paskelbti autoriaus monografijoje Nacionalinis kooperatinis komunikacinis elgesys: nuo kognicijos į diskursą (Kijevas, 2018). Pristatomo tyrimo problematika aktuali ir generuoja diskusines koncepcijas, nes susijusi su tokiais klausimais kaip kalbos ir kalbančiųjų, kaip apibrėžto sociumo, sąmonės, kalbos ir kultūros santykis, sociokultūrinių ir psichologinių faktorių įtaka formuojant komunikacinį elgesį. Analizuojant kooperatinį komunikacinį elgesį ir norint atskleisti universalius bei specifinius kooperatinės komunikacijos komponentus, autorius siūlo teorines-eksperimentines prieigas ir novatorišką trianguliacinę metodiką einant nuo kognicijos (sąmonės) į diskursą, t. y. nuo pasaulio pažinimo iki potencialaus jo rezultatų realizavimo bendraujant tiek mono-, tiek tarpkultūriniu lygmeniu. Autorius lyginamajai analizei pasitelkia ir lietuvių kalbos duomenis (tarp jų ir eksperimento dalyvių – lietuviakalbių recipientų). Tai ypač įdomu Ukrainos lingvistikai ir, be jokios abejonės, taps paskata tolesniems baltistikos ir lituanistikos tyrimams Ukrainoje.

 

Raktažodžiai: kooperatyvumas, kognityvinė semiotika, diskursas, vertybinės dominantės, lingvokultūrinis kodas

https://doi.org/10.24101/logos.2021.68

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu