2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 108

:. Alla Korolyova
       Kijevo nacionalinis lingvistikos universitetas, Ukraina

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Biosferos virsmas į noosferą: nuo sinkretinės homo sąmonės iki žmogaus ir gamtos koevoliucijos

Straipsnyje nagrinėjamas biosferos virsmas noosfera, kuriam būdingi trys evoliucijos tarpsniai: antropogenetinis, antropocentrinis (pramoninis ir postindustrinis) ir antropokosminis. Pirmasis tarpsnis reiškia biogeninį gamtos pavaldumą, kurio transformacijos susijusios su Homo sapiens pirmtakų laimėjimais ir pirmųjų darbo įrankių išradimu. Antrasis tarpsnis yra technogeninis. Pirmieji du tarpsniai yra toli vienas nuo kito. Antrasis tarpsnis susijęs su pažangesnių įrankių visų rūšių žmogaus veiklai kūrimo istorija. Tai aktyvioji pramoninės civilizacijos laikotarpio fazė, kai vyksta spartus pramoninės gamybos augimas ir transformacijos procesai biosferoje tampa negrįžtami. Trečiajam – postindustriniam – tarpsniui būdingi gausūs plataus masto pasaulio biosferos pokyčiai, kuriuos veikia protinga pasaulio civilizacijos veikla. Šiuo laikotarpiu pagrindinis vaidmuo tenka žmogaus protui. Apibendrinant daroma išvada, kad šiandien egzistuoja visos prielaidos žmonijai įžengti į naują evoliucijos tarpsnį – noosferą, o pagrindinė varomoji jėga turėtų būti pasaulinė protingo pakankamumo, teisingumo ir kylančio humanizmo idėja.

 

Raktažodžiai: antropocentrizmas, antropokosmizmas, noosfera, biosfera, koevoliucija, žmogaus protas

https://doi.org/10.24101/logos.2021.58

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu