2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 108

:. Olena Kryzhko
       Berdiansko valstybinis pedagoginis universitetas, Ukraina

Kultūra

 

Santrauka

Ukrainos folkloro nacionalinių ir kultūrinių zoomorfinių vaizdinių realizavimo specifika

Straipsnyje analizuojama nacionalinių ir kultūrinių Ukrainos folkloro zoomorfinių vaizdinių simbolių realizavimo specifika. Atskleisti nacionaliniai Ukrainos zoomorfinio lingvistinio pasaulio paveikslo bruožai. Straipsnyje pateikiamas ukrainiečių žinių apie gyvūnų pasaulį fragmentas, kurį formavo permąstytos ir įvertintos šių nomenų reikšmės. Pabrėžiama, kad tam tikri kalbiniame pasaulio paveiksle atsispindintys tikrovės objektų požymiai nėra prarandami ir išlieka reikšmingi. Zoosemizmas, pagrindinės kategorijos pavadinimas, perima šiai grupei priklausančių gyvūnų rūšių pagrindines, prototipines savybes (tiek objektyviai egzistuojančias, tiek priskiriamas kultūrinei tradicijai), kurios įrašytos ukrainiečių gimtosios kalbos atmintyje. Zoomorfinių vaizdinių naudojimas ukrainiečių folkloro žanruose atspindi žmogaus požiūrį į jį supantį pasaulį per įgytą gyvenimo patirtį, socialinių reiškinių vertinimą pagal moralės normas ir principus.

 

Raktažodžiai: hiperonimai, hiponimai, zoomorfiniai vaizdai, zoosemizmai, metafora, simboliai, Ukrainos folkloras

https://doi.org/10.24101/logos.2021.65

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu