2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 108

:. Saulius Lileikis
       Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Refleksyviosios praktikos koncepcija: jūrų lyderystės linkmė

Straipsnyje aptariama refleksyviosios praktikos koncepcija jūrų lyderystės požiūriu. Būsimasis jūrų profesionalas, studijuodamas iš tikrųjų bręsta kaip laisva asmenybė ir savo kūrybinėmis galiomis gali įgyvendinti politinę jūrų lyderystės idėją. Visybiškų jūrinių studijų politika pagrįsta technologinių, socialinių bei humanitarinių mokslų derme. Aukštųjų technologijų epochoje tradicinės jūrų profesionalų kontrolės funkcija natūraliai silpnėja užleisdama vietą jų darbinio sąmoningumo raiškai. Refleksijos kultūra jūrų lyderystės kontekste atitinka jūrininkų santykių tikslinio demokratizavimo poreikį ir išreiškia jų vertybinį bei psichologinį pasirengimą adekvačiai reaguoti į kylančius iššūkius laive. Prasminga refleksyvioji vertybinė motyvacija – psichinės savireguliacijos sunkiose situacijose pagrindas. Antropologiniu psichologiniu, aksiologiniu ir andragoginiu prakseologiniu jūrų lyderystės tapsmo požiūriu mokomosios bei mokymosi veiklos refleksija aktuali tiek dėstytojams, tiek studentams, praktikantams.

 

Raktažodžiai: refleksyvioji praktika, jūrų lyderystė, asmenybė, profesija, kultūra

https://doi.org/10.24101/logos.2021.56

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu