2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 108

:. Rasius Makselis
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Plotinas ir Proklas apie mąstymo gyvenimą

Straipsnis skirtas mokslinei diskusijai apie „mąstymo gyvenimo“ sąvoką, kaip ją suprato neoplatonizmo filosofijos tradicijos atstovai – Plotinas ir Proklas. Garsių XX a. mokslininkų P. Hadot ir A. H. Armstrongo pateiktos skirtingos Plotino „mąstymo gyvenimo“ interpretacijos skatina atlikti platesnį „gyvenimo“ ir „mąstymo“ sąvokų aptarimą išryškinant jų ryšius su „gerovės“, „kontempliacijos“, „aktualumo“ ir kitais neoplatonizmo filosofijos terminais. Plotino ir Proklo ištarų apie „gyvybę“ ir „mąstymo gyvenimą“ analizė parodo, jog mąstytojai siekia skirtingais būdais pagrįsti „būties“, „gyvybės“ ir „mąstymo“ sąryšius bei „gyvybės“ raišką mąstomame ir jusliniame pasauliuose. Analizė baigiama pastaba, kad nepaisant įvairiausių pastangų pateikti nuoseklią gyvybės ir mąstymo gyvenimo sąvokų interpretaciją, filosofų siūlomi atsakymai kelia naujus sudėtingus klausimus.

 

Raktažodžiai: : neoplatonizmas, noetika, gyvenimas, mąstymas

https://doi.org/10.24101/logos.2021.54

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu