2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 108

:. Jonas Solsberietis

 

Klasika. Vertimas

 

Jono Solsberiečio "Polikratikas" arba "Аpie dvariškių pramogas ir filosofų užsiėmimus"

Versta iš Ioannis Saresberiensis episcopi Carnotensis Policratici sive De nugis curialium et vestigiis philosophorum libri 8; recognovit et prolegomenis, apparatu critico, commentario, indicibus instruxit Clemens C.I. Webb. 1909. Oxonii E Typographeo Clarendoniano https://archive.org/details/ioannissaresberi01johnuoft/page/n13/mode/2up Iš lotynų k. vertė Klaipėdos universiteto profesorius dr. Gintautas Vyšniauskas

 

Raktažodžiai: Jonas Solsberietis, Polikratikas, pramogos, filosofija, pareigos

https://doi.org/10.24101/logos.2021.61

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu