2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 108

:. Vytautas Sinica
       Vilniaus universitetas, Lietuva

Aktualioji tema

 

Santrauka

Europos vienybės svarstymai XX a. pirmojoje pusėje

Straipsnio tema – Europos vienybė XX a. pirmojoje pusėje. Straipsniu siekiama apžvelgti ryškiausias Europos vienijimo minties tradicijas ir įvertinti, kurios iš jų ir kokia mastu pasitelktos pokariu realizuotame ir XXI amžiuje abejonių sukėlusiame Europos vienybės projekte. Tokios analizės poreikis grindžiamas augančia Europos vienybės projekto krizės nuojauta ir smukusio jo palaikymu Europos visuomenėse. Šių tendencijų paradoksaliai nelydi gausūs Europos pagrindų ir jos idėjos atsinaujinimo svarstymai, kas verčia atspirties joms ieškoti ankstesnės „Europos krizės“ laikotarpyje. Darbe remiamasi istoriniu-lyginamuoju metodu, atskaitos tašku tiriamoms Europos vienybės vizijos įvertinti pasirinktas jų santykis su Friedricho Nietzsche‘s „gerųjų europiečių“ samprata ir Europos būklės po „Dievo mirties“ diagnoze.

 

Raktažodžiai: Europa, europeizacija, nacionalizmas, Friedrichas Nietzsche, Coudenhove-Kalergi

https://doi.org/10.24101/logos.2021.59

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu