2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 108

:. Nerijus Stasiulis
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Kūnas M. Heideggerio mąstyme

Straipsnis skirtas aptarti heidegeriškąjį kūno, arba kūniškumo, apmąstymą. Šis apmąstymas lokalizuojamas Heideggerio samprotavimuose apie erdvę ir apie techniką. Aptariama, kaip kūnas pasirodo remiantis karteziškuoju erdviškumu ir kaip – remiantis heidegeriškuoju. Nurodomas skirtumas tarp kūno kaip fenomeno ir kūno kaip organizmo Gestell atvertyje. Analizuojamas organizmo kaip mechanistinės-techninės sampratos ir Dasein kaip kūno-dvasios nedalomos vienovės skirtumas. Parodomas subjekto transformacijos į Dasein ryšys su tinkama kūniškumo atvertimi. Reziumuojama nurodant šios problemos politinį aspektą, kuris išryškėja siejant biopolitiką su subjekto-objekto skirtimi grindžiamu manipuliaciniu kūno atvėrimu, savo ruožtu reiškiančiu dievų užmarštį.

 

Raktažodžiai: erdvė, Gestell, Heideggeris, kūnas, organizmas, politika.

https://doi.org/10.24101/logos.2021.48

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu