2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 108

:. Aivaras Stepukonis
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Seneka: apolitinės moralės pamokos

Straipsnyje remiantis Senekos Laiškais Lucilijui aptariama politikos ir valstybės tarnybos reikšmė dorovės filosofijos požiūriu. Savaime politinės pareigos Senekai neturi nei teigiamos, nei neigiamos vertės. Apskritai aktyvus politinis gyvenimas gali būti ir geras, ir blogas, nelygu, kas ir kaip elgiasi. Tačiau iš tikrųjų politikos pasaulis, Senekos teigimu, yra nešvarus. Čia tyko tiek galimybių įgyti ydų, jog kiekvienas, pasirinkęs gyventi dorai, turėtų kiek įmanoma vengti politikos. Esama ir kitos priežasties, kodėl Seneka atsiriboja nuo aktyvaus dalyvavimo valstybės gyvenime: pakitę patys apibrėžimai, kas iš tikrųjų yra valstybė, šalis, tėvynė. Nuo politinės žmonių bendrabūvio santvarkos Seneka gręžiasi prie prigimtinės daiktų santvarkos. Būtent ši, viską apimanti pasaulinė santvarka, varoma lemties, tampa jo tikrąja tėvyne ir valstybe.

 

Raktažodžiai: Seneka, dorovės filosofija, politika, valstybė, pasaulinė santvarka

https://doi.org/10.24101/logos.2021.53

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu