2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 108

:. Lina Vidauskytė
       Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademija, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Dvasinės pratybos, metaforologija ir filosofinis konsultavimas

Šiame straipsnyje aptariamos metaforologijos taikymo galimybės filosofinėje praktikoje remiantis Hanso Blumenbergo ir Pierre’o Hadot filosofinėmis įžvalgomis. Metaforologija, arba ne-konceptualumo teorija, yra Blumenbergo nužymėta kryptis, kurios galimybės filosofiniame konsultavime yra visiškai netyrinėtos. Hadot pirmiausia yra žinomas dėl savo išskirtinai originalios Antikos filosofijos traktuotės ir įtvirtintos dvasinių pratybų sampratos. Kitaip nei sąvokos, metaforos orientuotos į žmogaus vaizduotę ir yra savotiški tikrovės geštaltai, vaizdiniai. Dvasinės pratybos, suvoktos kaip filosofinis gyvenimo būdas, padeda sukonkretinti teoriją, ją taikyti gyvenimiškose situacijose.

 

Raktažodžiai: metaforologija, dvasinės pratybos, filosofinis konsultavimas, Blumenbergas, Hadot

https://doi.org/10.24101/logos.2021.55

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu