2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 109

Šimtieji leidimo metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Gediminas MESONIS
Teisėjas & filosofas

Tomas KAČERAUSKAS
Politinis „ethos“, metapolitika ir metakomunikacija

John F. X. KNASAS
Krikščioniškoji epistemologija: recepcinė ar projekcinė?

Tomas SODEIKA
Žmogus jo techninio reprodukuojamumo epochoje:ar Dievas dar gali mus išgelbėti?

Dalia Marija STANČIENĖ
Peterio Sloterdijko sferologinė filosofija

Kastytis RUDOKAS
„Kairos“ laikas kaip atbaigtas chronologinis laikas kultūriniame erdvėlaikyje

Lina VIDAUSKYTĖ
Dirbtinis intelektas: visuomenės infantilizacija ir bejėgiškumas

Basia NIKIFOROVA
Derrida „zona be priklausymo“ ir literatūrinė aplinka

Žilvinas VAREIKIS
Savižinos raiška komparatyvistiniu požiūriu: Hegelio ir Laozi atvejai

Aktualioji tema

Jarmila MAXIMOVÁ
Nuo teisių iki pareigų ir atsakomybių: iššūkis šiuolaikinėms demokratijoms

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie tiesą. Klausimas 15. 3–5 artikulai

Jonas SOLSBERIETIS
Jono Solsberiečio „Polikratikas” arba „Apie dvariškių pramogas ir filosofų užsiėmimus”. 5 skyrius

Menas

Fotografija. Fotografas ir keliautojas Jonas Nekrašius

Jonas NEKRAŠIUS
Ruduo tekančios saulės šalyje

Kultūra

Almantas SAMALAVIČIUS
Daugiajuslės architektūros link: Juhani Pallasmaa ir dirbtinės aplinkos fenomenologija

Igor KOROLYOV
Kooperacinė makrostrategija kaip komunikacinio elgesio dalis

Vaida KAMUNTAVIČIENĖ
1740 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Bernardinių konstitucija

Amirul MUKMININ
Švietimo etika: Indonezijos nacionalinio standartizuoto egzamino politikos etinė analizė

Jaunųjų opusai

Ina KISELIOVA-eL MARASSY
Koraniškoji „Sa’ada“ (laimė) Miskavaihio ir Al Gazalio filosofinėse koncepcijose

Myroslav BUGROV
XX a. klausimo „Kas yra filosofija“ istorinės ir filosofinės dimensijos

Narius KAIRYS
Antropologas su kino kamera: tarp judančio vaizdo ir teksto

Šarūnas RINKEVIČIUS
Herojinės praeities nostalgija: finikietiški motyvai Libano tapatybės konstravime XX a.

Erika Lujza NAGY
Poezija ir laikas mediologijos požiūriu

Recenzija

Kęstutis ŠAPOKA
Žvilgsnis į Antano Andrijausko meno psichologijos ir psichopatologijos idėjų pasaulį

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotoja - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu