2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 109

:. Myroslav Bugrov
       Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ukraina

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

XX a. klausimo "Kas yra filosofija“ istorinės ir filosofinės dimensijos

Straipsnyje svarstomas filosofijos tikslo klausimas, analizuojama filosofijos savęs identifikavimo problema XX a. kontinentinėje ir analitinėje tradicijose, taip pat filosofijos vertybinio potencialo aktualizavimas. Straipsnyje nagrinėjama metafilosofijos kaip istorinės filosofijos patirties refleksijos samprata. Daug šimtmečių filosofija skatino žmonių savęs identifikavimo ir apsisprendimo kultūrą ir praktinį racionalumą. Tuo pačiu metu filosofija ir toliau suvokiama kaip nuo objekto nutolęs mąstymas, o tai turi įtakos filosofinių disciplinų suvokimui. Esama situacija verčia mus aiškintis, koks yra esminis filosofijos vaidmuo. Iškiliausių XX a. filosofų darbai leidžia atsakyti į klausimą „Kas yra filosofija?“, taip pat leidžia atskirti filosofijos istoriją nuo metafilosofijos.

 

Raktažodžiai: filosofijos istorija, metafilosofija, deskriptyvinė ir normatyvinė metafilosofija, savirefleksija

https://doi.org/10.24101/logos.2021.90

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu