2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 109

:. Narius Kairys
       Vilniaus dailės akademija, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Antropologas su kino kamera: tarp judančio vaizdo ir teksto

Etnografinis kinas plėtojosi paraleliai su pramoginiu, tačiau ilgą laiką antropologai nepasitikėjo vizualios kilmės tyrimų, ypač savo pačių kuriamų etnografinių filmų, moksliniu pagrįstumu, objektyvumu bei reprezentatyvumu ir savo tiriamąją veiklą iš esmės grindė lingvistine prieiga. Bijodami diskredituoti savo mokslinį autoritetą, antropologai siekė išvengti to, ko siekia bet kuris filmas, – meniškumo plačiąja prasme, todėl jų kuriami etnografiniai filmai dažnai būdavo tik tyrinėjamų kultūrų iliustracijos. Reiškinį, kuris remiasi nuostata, esą antropologija ir kinas iš esmės skiriasi tiek savo metodais, tiek tikslais, antropologas Lucienas Tayloras įvardijo terminu ikonofobija. Šiame straipsnyje bus tiriamos pagrindinės ikonofobijos prielaidos, analizuojami etnografinio kino raidos aspektai bei siūlomos ikonofobijos įveikos gairės keičiant požiūrį į etnografinio kino sampratą ir estetinius kriterijus.

 

Raktažodžiai: etnografinis kinas, ikonofobija, vizualioji antropologija, filmai, estetika

https://doi.org/10.24101/logos.2021.91

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu